Vítame Vás na stránkach spoločnosti LEDAS, s.r.o.

Spoločnosť LEDAS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania pre verejný a súkromný sektor prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré svoju činnosť vykonávajú od roku 2004. Na základe konkrétnych požiadaviek klientov zaisťujeme kompletný servis v uvedenej oblasti. Od zadania zákazky, cez prípravu oznámenia, resp. výzvy, súťažných podkladov a potrebnej dokumentácie pre zrealizovanie prípravnej alebo súťažnej fázy až po podpis zmluvy a zverejnenie oznámenia o ukončení predmetnej súťaže.

LEDAS - Váš spoľahlivý partner, na ktorého sa môžete s dôverou obrátiť!

Služby

  • kompletné odborné poradenstvo
  • podpora v procese verejného obstarávania
  • činnosť odborne spôsobilej osoby vo verejnom obstarávaní
  • príprava verejného obstarávania prieskumom trhu
  • výber najvhodnejšej metódy verejného obstarávania
  • realizácia súťažnej fázy verejného obstarávania
  • dohľad nad procesom verejného obstarávania
  • viac

Naše silné stránky

KOMPLEXNOSŤ POSKYTOVANÝCH SLUŽIEBPoskytujeme maximálny servis.

KVALITA A ODBORNOSŤSme profesionáli, ktorí komunikujú zrozumiteľne.

FLEXIBILITA A NASADENIEPružne reagujeme na požiadavky klientov i na legislatívne zmeny.

INDIVIDUÁLNY A ĽUDSKÝ PRÍSTUPAnalyzujeme potreby klienta. Zameriavame sa na to, čo skutočne klient potrebuje.

ZAMERANIE NA CIEĽŠetríme tým Váš čas!

Kontakty

Kancelária:
LEDAS, s.r.o.
Trnavská 70
821 02 Bratislava

IČO: 35886609
IČ DPH: SK2021839908

Tel.: +421 (0) 949 761 500
Mail: info(@)ledas.sk