Profil spoločnosti

Spoločnosť LEDAS, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti verejného obstarávania pre verejný a súkromný sektor prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré svoju činnosť vykonávajú od roku 2004. Na základe konkrétnych požiadaviek klientov zaisťujeme kompletný servis v uvedenej oblasti. Od zadania zákazky cez prípravu oznámenia resp. výzvy, súťažných podkladov a potrebnej dokumentácie pre zrealizovanie prípravnej alebo súťažnej fázy až po podpis zmluvy a zverejnenie oznámenia o ukončení predmetnej súťaže.

Našimi klientmi sú z pohľadu účastníkov procesu obstarávania verejní obstarávatelia, obstarávatelia, subjekty podľa §7 zákona o verejnom obstarávaní (nakupujúci), ale aj dodávatelia alebo uchádzači (predávajúci).

Našimi silnými stránkami sú:

Prehľad širokého spektra služieb verejného obstarávania, v ktorých sme Vám k dispozícií nájdete v sekcii Naše služby.